Heim

John-Erik Johansson


De henne e heimsia mi å at


GESUNDENS RADIO

Hu ske hannel om de som je vill syn ta. Språke, vô mæ håll på mæ, å vô je ha gjort.

Hen e're på jamska, morsmåle mett

Mestan ta förfedran miin kom frå Jamtlan å sokknan Häggenås, Kyrkås, Lit, Laxsjö, Föllinge, Håsjö.

Håkker dom e syn je ta henen.

Berättelsa om gårln på Långberge i Höglunda å hærre han komme te.


Litte för roskull om radioapparatan miin.

De va tila je vårte  intressera ta motorcyklom. Henen ha je skreve ne hærre de begynne å tävlingan.

Max (separat) , Rebecka, Anders, Karin, Gudrun, Stina, Lotta, Patrik, Gunilla

Ida, Gerda, Tuva, Alva, Ann-Mari, Ragnar, Roger

Fammilja mi

Hen bor a'Gudrun o je

Gudrun

J-E

Hen finns gamle herstamminga mi å å at a'bror men, n'Ragnar .

De e it sekurt atte de prästan ha skreve ti körsbökkrom stææm all gångan . Etterat je ha teste DNA mett gjett man tvivel på om it somta e fel. 

Bildan omma går te kliik på. N'stammfar men haul te bronsåldersfoltje. Den linja e blå på bildom.