Personakt Antavla

IX:273 Michael Alexander PLANTING-BERGLO

Överste på Frösön. Blev högst 68 år.

Far:X:545 Johan PLANTING (1630 - 1688)

Född:1661 Stockholm.
Begravd:Tierp, Tolfta kyrka, Uppland.
Död:1729-12-26 Tierp, Tolfta, Uppland. [1]

Äktenskap med IX:274 Armika SKECKTA (1665 - 1723)

Vigsel:1684-03-23. [1]

Barn:
Alexander Johan PLANTING-BERGLO (1688 - 1758)
VIII:137 Carl PLANTING-BERGLO (1694 - 1744)

Noteringar

Michael Planting-Bergloo (ca 1650 - 1729), överste på Frösön; avsked med generalmajors rang; adlig släkt nr 1016

Ägde gården Lungre 1 och sålde den för 150 daler silvermynt till Erik Hansson 1711

Michael Planting Bergloos begravningsvapen, där står det:
"Kong: Maj:ts wår Allernådigaste Konungs TroMan och GeneralMajor wälborne Hr Michael Planting, ähr Född Åhr 1661, uptiänt sig ifrån Adjutant till Öfverste wid Jämptlands Regemente hwarifrån han Åhr 1718 erhöll nådigt Afskied. Åhr 1721 benådad med General-Majors Carakter sedan han tänt Kongl: Maij-oc Riiket 42 Åhr. Åhr 1684 inträdde han uti Äktenskap med Välborne jungfru Armica Skeckta med hvilken han aflade 5 Söner och 9 döttrar, bem: Fru afled Åhr 1723 hwarpå han gik i äkta förbund med Välborna Fru Catharina Planting til Bro den 23 Februari 1729 och samma Åhr den 26 Decembris afled genom en stilla och salig död samth begrafwen här uti Tolffta Kyrkia den 1 Januari 1730, sedan hans lifstid uti denne mödosamma Verldenne warat uti Sextijo nijo Ågr."

Så här står det i Elgenstierna om Michael P.B.:

"Mikael Planting Bergloo var född på 1650-talet i Sthlm. Frivillig vid armen i Pommern och kom, då armen fördelades i fästningarna och på Rugen, till Stettin under sin farbror Anders Planting-Bergloos kommando. Adjutant vid Jämtlands regemente 1677. Fänrik 1680. Kaptenlöjtnant 1682. Adlad Planting-Bergloo 1682. Regementskvartersmästare 1683. Kapten 1686. Major vid ett nytt regemente dragoner 1703. Överstelöjtnant och chef för en bataljon Hälsinge och Gästrike tre-och femmänningar 1709. Överste för Jämtlands dragonregemente 1710. Förde 1712 interimskommandot över hela defensionsverket vid jämtländska gränsen. Förde 1714 kommandot i Jämtland och Härjedalen. Generalmajor 1721. Fick på farbroderns (Anders Planting) begäran vid adlandet upptaga dennes namn och vapen. Förordnades 1712 av regeringen att föra interimskommando över hela försvaret vid jämtländska gränsen samt 1714 att efter generallöjtnanten friherre Strömberg föra kommandot i Jämtland och Härjedalen."


Michaels farbror Anders P.B. var tidigare generalmajor vid kavalleriet för Jämtlands regemente, så det kanske föll sig "naturligt" att brorssonen fick överta ansvaret.

Den här lilla personliga informationen om Michael P.B. har jag hittat ute på nätet. Osäker källa.

"Enligt flera uppgifter anlades en trädgård någon gång på 1700-talet av chefen för Jämtlands regemente, överste Michael Planting-Bergloo, vid Kungsgården på Frösön. Enligt beskrivningen var den indelad i tre terrasser med ett litet lusthus längst upp omgivet av rosor och kryddor! På den mellersta terrassen fanns rotfrukter och på den nedersta kål och ärtor. Det hela var inhägnat av häggar, rönnar och bärbuskar, troligen krusbär som kom före vinbären. Så kan alltså en av de första trädgårdarna i Jämtlands län ha sett ut."

Mvh Anita


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1661 Födelse 1661 Stockholm
1665 Makan IX:274 Armika SKECKTA föds 1665 Frösön, , Z
1684 Vigsel IX:274 Armika SKECKTA 1684-03-23 [1]
1688 Fadern X:545 Johan PLANTING dör 1688 [1]
1688 Sonen Alexander Johan PLANTING-BERGLO föds 1688-03-02 Västmanlands regemente
1694 Sonen VIII:137 Carl PLANTING-BERGLO föds 1694
1723 Makan IX:274 Armika SKECKTA dör 1723-05-09 Håtuna, Signhildberg, Uppland [1]
1729 Död 1729-12-26 Tierp, Tolfta, Uppland [1]

Källor

[1]Anita Berglund
Mikael Planting-Bergloos farbror Anders Planting-Bergloo (1619-1682) Tavlan hänger på Karlbergs slott i Stockholm.
 
1737. Här kommer texten:
Gravhällen ligger inne i Tolfta kyrka på norra sidan om altarringen.

Här under hvilar fordom wälbne Fru CATHARINA PLANTING i bro med dess båda senare K. män ner brukspredikanten wid löfstad Her Mag JOHAN NOVELIUS och GEN. Maijoren Wälbne Hr MICHAEL PLANTING som tient Konungen och Fäderneslandet utij 42 åhr, begrafwen A:o 1730 hwilkas bean måtte i ro hwila till Domedag. denna graf och steen bygder och hitlagd ANNO 1737.

Anne
 
 
Här kommer texten på begravningsvapnet:
Kong: Maj:ts wår Allernådigaste Konungs TroMan och GeneralMajor wälborne Hr Michael Planting, ähr Född Åhr 1661, uptiänt sig ifrån Adjutant till Öfverste wid Jämptlands Regemente hwarifrån han Åhr 1718 erhöll nådigt Afskied. Åhr 1721 benådad med General-Majors Carakter sedan han tänt Kongl: Maij-oc Riiket 42 Åhr. Åhr 1684 inträdde han uti Äktenskap med Välborne jungfru Armica Skeckta med hvilken han aflade 5 Söner och 9 döttrar, bem: Fru afled Åhr 1723 hwarpå han gik i äkta förbund med Välborna Fru Catharina Planting til Bro den 23 Februari 1729 och samma Åhr den 26 Decembris afled genom en stilla och salig död samth begrafwen här uti Tolffta Kyrkia den 1 Januari 1730, sedan hans lifstid uti denne mödosamma Verldenne warat uti Sextijo nijo Ågr.

Hälsningar
Anne Eriksson