Det är hög tid att göra något.

Det handlar om att göra något för att stoppa den snabba minskningen av mjölkgårdar i Jämtlands län. Här nedanför visas ett diagram över utvecklingen de senaste åren. Tabell för Jämtland/Härjedalen. Mängden mjölk som levereras till mejeriet har ökat. Det sista året levererades 83819 ton. Det är dock 778 ton mindre än förra året. Förhoppningsvis kan den minskningen bero på årsmånen. Alvarligare är det om den beror på den stora minskningen av mjölkgårdar. Mellan 1989 och tom 2001 upphörde 521 gårdar med mjölkproduktionen. Den sista dec. 2001 fanns 406 leverantörer. Minskningen fortsätter även nu under 2002. Den blå kurvan visar ingen tendens att plana ut.

Vad händer med mjölkproduktionen? Är den så effektiv?

I dag år 2002 finns drygt 11000 mjölkkor i länet. De producerar tillsammans mer mjölk än vad 14000 kor gjorde för 12 år sedan.

Totalt sett bör 11000 kor äta mindre mängd gräs&klöver än 14000. Man kan anta att den ökande mängden mjölk, ca 1500 kg per ko, till största delen produceras av kraftfoder.

Jag uppskattar att det behövs minst 8000 ton mer kraftfoder i dag för att producera i stort sett samma mängd mjölk som för 12 år sen.

Dessutom föds 3000 färre kalvar.

Vad är orsaken till minskningen av gårdarna