Personakt

Wellam PERSSON

Knekt för Björnsgård, Fyrås 5. Bonde i Fyrås 2. Blev högst 64 år.

Far:Peder HENRIKSSON (1580? - >1622)
Mor:Märet OLOFSDOTTER (- >1615)

Född:1615 Hammerdal, Fyrås, Z. [1]
Död:1679 Kyrkås, Brynje 1, Z. [1]död 1710 enl. G frostedal
Begravd:1718-07-02 Kyrkås, , Z. [1]

Barn med Kerstin ERIKSDOTTER BLIXT (1618 - 1657)

Barn:
Märet WELAMSDOTTER (1653 - 1729)
Kerstin WELAMSDOTTER (1655 - 1691)

Barn med Märet HANSDOTTER (1616 - 1703)

Barn:
Per WELAMSSON (1663? - 1718)

Noteringar

Åren 1647-1650 var Welam Persson en av de 19 knektarna från Hammerdals tingslag vid kapten Jöns Börjelssons kompani under Thomas Gärfelts regemente. Welam ersatte Hemming Björnsson för Björnsgård, Fyrås. (Källa: Rullorna 1646-1650).

I juli 1645 slöts fred med Danmark, en fred som innebar att Jämtland och Härjedalen tillföll Sverige. I november samma år åtog sig allmogen i Jämtland att tillhandahålla 300 knektar för att slippa utskrivningar, som var den vanliga metoden att förse armén med soldater. Fem till sex gårdar skulle tillsammans tillhandahålla en soldat. Den bonde hos vilken knekten var inhyst skulle hålla honom med husrum och kost mot att knekten hjälpte bonden i arbetet på gården. Då soldaten drog i fält skulle bonden ge honom tågpengar, fullständig klädutrustning och en månads proviant, varefter kronan övertog försörjningen. Antagning till knekt skedde vid de årliga mönstringarna, då bönderna hade att visa fram sin aspirant. Denne skulle vara fysiskt duglig, vara välfrejdad och ej gärna under 18 år. Antogs aspiranten ansågs han skyldig att tjäna i tjugo år, om han inte dessförinnan kasserats vid mönstring. Det var dock inte omöjligt för knekten att på egen hand få lämna kronans tjänst tidigare, bara ersättare kunde anskaffas. Ansvaret för att få fram en knekt åvilade huvudbonden, och han hade ett personligt ansvar. Om han misslyckades att värva någon kunde han själv skrivas in i soldatrullan. Värjan var knektens huvudvapen, och dessutom bar knektarna antingen pik eller musköt. År 1655 vet man att knektarna hade gula byxor och blå rockar. Övningar hölls oftast korpralsskapsvis i anslutning till kyrkobesök, men även vid mönstringar och självklart vid krigstjänstgöring.
Jämtarna kom att ingå i det som vanligen kallas Gärfelts regemente om cirka 800 man. Regementet låg i fält i Tyskland och Polen åren 1648-1649 och 1655-1660.
År 1645 var Sverige alltjämt involverat i storkriget på kontinenten, som slutade först i oktober 1648 med Westfaliska freden. Gärfelts regemente drogs in i kriget 1648 och tågade till Stockholm och Dalarö, varifrån flottan överförde regementet till Tyskland, där det kom att ingå i Wismars garnison. Efter fredan blev regementet hemsänt i oktober 1649 till Dalarö och vidare till knektarnas respektive hemorter. (Källa: Jämtlands fältjägarregementes historia 2001, sid 16-31)

Welam Persson var gift tre gånger, första gången med Kerstin Eriksdotter Blix, andra gången med en Kerstin Nilsdotter och tredje gången med Märit Hansdotter.

Welam Perssons änka Märet Hansdotter förekommer i källan och av innehållet framgår att Kerstin Welamsdotter är hennes styvdotter. I källan nämns också en Märet Hansdotters morbror Sven Persson i Näset. (Källa: Hammerdals dombok § 9, vt 1679)

Ht 1666 är Welam vittne vid Hammerdals tingslag. (Källa: Hammerdals dombok)

Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson och Olof Andersson alla sex från Solberg; Christen och Per Larsson, båda från Viken; Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson och Jon Persson, alla sju i Fyrås, Hammerdal. (Källa: Hammerdalskrönikan 1980, sid 20)

År 1703 överläts Welam Perssons hemman i Fyrås, Hammerdal, om 5 tunnland till länsmannen Per Kristensson av Ivar Ryss, Per Welamsson och Jon Olsson. (Källa: Lagfartsregistret vid Hammerdals tingslag)

Tillsammans med 27 andra Hammerdalsbönder bötfälldes Welam år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. Det var 7 bönder från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson och Olof Olofsson. (Källa: Hammerdals dombok, ht 1674)

Linje
Källor
1) GH, Ösd
2) Hammerdals dombok, vt 1679


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1615 Födelse 1615 Hammerdal, Fyrås, Z [1]
>1615 Modern Märet OLOFSDOTTER dör efter 1615 Hammerdal, Fyrås, Z
1616 Partnern Märet HANSDOTTER föds 1616 Lit, Korsta, Z
1618 Partnern Kerstin ERIKSDOTTER BLIXT föds 1618
>1622 Fadern Peder HENRIKSSON dör efter 1622 Hammerdal, Fyrås, Z
1653 Dottern Märet WELAMSDOTTER föds 1653
1655 Dottern Kerstin WELAMSDOTTER föds 1655
1657 Partnern Kerstin ERIKSDOTTER BLIXT dör 1657
1663? Sonen Per WELAMSSON föds omkring 1663 Hammerdal, Fyrås, Z
1679 Död 1679 Kyrkås, Brynje 1, Z [1]
1718 Begravning 1718-07-02 Kyrkås, , Z [1]

Källor

[1]Björn Espell