Personakt Antavla

X:763 Hans ISRAELSSON

Blev högst 68 år.

Far:XI:1525 Israel LARSSON (1590 - 1644)
Mor:XI:1526 Barbro HANSDOTTER (1595 - 1645)

Född:1620 Hammerdal, Håxås, Z.Håxås 1
Död:1688 Hammerdal, Håxås, Z.Håxås 1

Barn med X:764 Kerstin ISRAELSDOTTER (1655 - 1702)

Barn:
IX:382 Gunilla HANSDOTTER (1655 - 1702)

Noteringar

Hans Israelsson, 1620-1688, (C1), från familj 479, tog över hemmanet 1644, då fadern var död, (Dmb ht 1697, § 4). Hans var hemmansägare, nämndeman och länsmannen behjälplig som sockenprofoss, (Dmb ht 1661, § 5). Hans Israelsson i Håxås klagade att Lars Svensson i Skarpås hade slagit honom. De hade varit i skogen förra våren för att hemföra foder och började munhuggas. Lars tog då en snöskovel och slog Hans så att han fick ett köttsår. Lars erkände och fick plikta med 6 marker silvermynt, (Dmb ht 1658, § 11). Vid tinget 1666 klagade Hans Israelsson över att korpralen vid rytteriet, manhaftige Jakob Slemback, från Hedesunda, X, förra sommaren hade gett hans hustru några slängar och örfilar; händelsen hade skett på hans tomt och bredvid hans kornlada; hustrun Kerstin Israelsdotter intygade händelsen under ed; korpral Slemback kunde inte neka till händelsen, men ursäktade sig med att det skett i hastigt mod och att händelsen var förorsakad av någon träta emellan deras hustrur. Jakob Slemback var gift med Sara Gestrinia, dotter till kyrkoherde Erik Hedsander i Hammerdal och dennes hustru Apollonia Svinfot; korpralen fick plikta med 40 marker silvermynt, (Dmb ht 1666, § 9). Nämnda Kerstin Israelsdotter var dotter till bonden Israel Andersson i Svensgård, Ede 10, (Mtl, 1645). Vid tinget 1667 beslöts att till nästa laga ting syna, besikta och värdera den skada som Hans Israelssons boskap gjort på korpralen Jakob Slembacks rågåker, (Dmb ht 1667, § 11). Vid 1667 års ting fick Hans Israelsson böta 3 marker silvermynt för att han kallat bonden Erik Svensson i Håxås för tjuv och skälm; håxåsbönderna var tydligen oeniga om den råg som Erik Svensson sått, men rätten dömde Erik som berättigad till rågen, (Dmb ht 1667, § 12). Vid 1667 års ting fick Hans Israelsson böta 3 marker silvermynt för vårdslöshet samt dömdes han att ersätta Erik Svensson i Håxås för ett kvarnhus med redskap, som brunnit ned på grund av Hans oaktsamhet, (Dmb ht 1667, § 12). Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson hade 1678 försummat sitt åliggande att skjutsa den resande och sakfälldes till 3 daler silvermynt vardera, (Dmb vt 1678, § 18). Hans Israelsson blev tillfrågad om vem som hade skjutit ihjäl salige Hans Striks stallmästare Fin Staphan, som rymde till Norge, och där han än är. Hans Israelsson nekade att han hade skjutit det andra skottet. Dock förmenade Sven Persson i Lorås att Daniel i Gåxsjö skulle ha varit med och skjutit det andra skottet, (Dmb vt 1679, § 9b). 1679 fick Hans Israelsson plikta med 80 marker silvermynt för två hästar som skulle levereras till armén i Funäsdalen inför marschen till Röros. Jon Persson i Björnsgård, Ede, ägde den andra hästen. Hans hade bytt ut dessa två goda hästar mot två sämre alltför unga hästar och lämnat dessa till armén. Den bästa Hammerdalshästen hade han sedan tagit och ridit tillbaka till Hammerdal och inte återkommit. Han hade inte heller ordnat med en ny skjutsbonde. Hans fick även plikta med 10 marker silvermynt för kostnader i samband med att Ovikenborna fick ordna med 2 nya hästar, (Dmb ht 1679, § 1). Hans Israelsson i Håxås hade genom sin hund hittat en död älg på det avradsland som tillhörde Anders Cury och Olof Nilsson på Åsen. Dessa ville ha del i älgen och rätten beslöt att Hans Israelsson skulle få behålla köttet och Åsenmännen älghuden, (Dmb ht 1680, § 2. Med hänsyn till namnen som sedan förekommer i familjen borde hustrun haft namnet Gunilla, (KGE), hon var död 1684, (Dmb vt 1685, § 2). Hans Israelsson i Håxås angav hurusom han inte förmår längre sitt skattehemman bruka och därtill utskickat sin son Olof, vartill Israel och Pål samtyckte allenast dom efter faderns död bliva utlösta; havandes 3 systrar Barbro som gift är i Stocke, Frösön, Gunilla som gift är i Ede med Olof Jonsson, den tredje Karin ogift och ofärdig, uppbjöd första gången oklandrat. (Dmb vt 1683, § 14). Hans Israelssons hemman i Håxås uppbjöds andra gången för sonen Olof att inbörda av sina bröder Påhl och Israel när till dom samtyckt hava, men systrarna inte tillstädes, dock bör Israel Filipsson med sina medhavda först utlösas, (Dmb vt 1685, § 8). Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6)

www.espell.se/hammerdal/haxas.html


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1620 Födelse 1620 Hammerdal, Håxås, Z
1644 Fadern XI:1525 Israel LARSSON dör 1644 Hammerdal, Håxås, Z
1645 Modern XI:1526 Barbro HANSDOTTER dör 1645 Hammerdal, Håxås, Z
1655 Dottern IX:382 Gunilla HANSDOTTER föds 1655 Hammerdal, Håxås, Z
1655 Partnern X:764 Kerstin ISRAELSDOTTER föds 1655 Hammerdal, Håxås, Z
1688 Död 1688 Hammerdal, Håxås, Z