Personakt Antavla

Per ANDERSSON

Nybyggare, bonde i Storbränna, Fyrås, Hammerdal, Jämtland. Blev 39 år.

Far:VII:5 Anders PERSSON ÖSTBERG (1704 - 1757)
Mor:VII:6 Elisabet Lisbet PERSDOTTER (1710 - 1779)

Född:1731-11-23 Häggenås, Österåsen Remgården, Z. [1]
Död:1771-04-10 Hammerdal, Storbränna, Z. [1]

Barn med Karin SVENSDOTTER (1727 - 1812)

Barn:
Lisbet PERSDOTTER (1757 - 1838)
Sven PERSSON (1760 - 1845)

Noteringar

Per Andersson, nybyggare, bonde i Storbränna, Fyrås; inget datum för giftet med Karin Svensdotter från Viken har påträffats; Per Andersson från Häggenås fick fasta 1754-03-28 på Fyrås 2 om 5 tl, härav 1/3, säljare länsman Jonas Kiöstadius; i A1:3/67 Storbränna finns hustru, moder och barn; Erik Andersson (ej mågen till Per med samma namn) får fasta 1786-01-24 på ett torp i Storbränna, säljare framlidne Per Andersson; (sonen) Sven Persson fick fasta 1785-09-13 på Storbränna 1 om 1 2/3 tl, säljare framlidne Per Anderssons änka Karin Svensdr och barn.

Noteringar


STORBRÄNNA (LIGGER NÄRA BYN FYRÅS):

FAMILJ 299. www.espell.se/hammerdal/fyras.html

PER ANDERSSON, 1731-1771, visade sig vara bördig från Österåsen, Häggenås, (Dmb ht 1754, § 1).

Vid tinget upplästes ett brev av 1751-08-17 om överlåtelsen av en del av skattehemmanet Fyrås 2 av länsman Jonas Kiöstadius hustru, Margareta Eliasdotter Hallström, till Per Andersson från Häggenås, (Dmb ht 1754, § 1).

Per Andersson fick 1754-03-28 fasta på 1/3 av Fyrås 2 om 5 tunnland, säljare var länsman Jonas Kiöstadius i familj 225, och hemmanet blev Storbränna 1, (Dmb ht 1754, § 1).

Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25).

Per Andersson och hans broder Erik Andersson i familj 905 nedan, båda i Storbränna, hade överenskommit att den förra därstädes hade köpt jord av länsmannen Jonas Kiöstadius till att upparbeta 1 och 3/4 tunnlands hemman. Per ville nu ha tillåtelse av rätten att brodern fick anlägga ett torp på marken, som låg 3/4 mil från närmaste granne i Fyrås. Rätten såg inte några hinder, varför deras önskemål godkändes, (Dmb vt 1762, sid 10).

Per var son till Anders Persson Östberg, 1704-1757, som bl. a. var soldat och kyrkbyggmästare i Häggenås, och hans hustru Lisbet Persdotter, 1710-1779, (A1:3/67).

Pers hustru Karin Svensdotter, 1727-1812, var från familj 473 i Viken 2.

1777-10-16 ville änkan Karin Svensdotter i Storbränna anta sin måg Erik Tallqvist som åbo på hennes hemman i Storbränna om 1 och 2/3 tunnland under Fyrås 2, Hammerdal. En syn på hemmanet visade att det inte tålde en klyvning, (Dmb vt 1778, sid 119).

1780-10-30 hölls av rätten syn i Storbränna om hur marken skulle fördelas mellan torparen Erik Andersson och brodern Per Anderssons änka Karin Svensdotter, (Dmb vt 1781, sid 8).

1783-09-08 hölls syn på skattehemmanet Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, och vid denna syn är ägaren Karin Svensdotters barn redovisade samt är hemmanet utförligt beskrivit, och det värderades till 39 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1783, sid 340).

Sven Persson fick fasta 1785-09-13 på Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, säljare var framlidne Per Anderssons änka Karin Svensdotter och barn, (Lfr).

Erik Andersson Lindgren, 1740-1795, i familj 905 nedan, fick fasta 1786-01-24 på ett torp i Storbränna, säljare framlidne Per Andersson, (Lfr).

Barn:
* Lisbet Persdotter, 1757-1838, soldat- och torparhustru i Fyrås, gift 1776-11-24, (Kyr), med Erik Andersson Tallqvist, 1748-1830, som var från familj 271 i Björnsgård, Fyrås 5. Erik var soldat 1769-1789, då han fick avsked på grund av skada, fördärvad i sidan i Varberg, (Sr), och han stod sedan som torpare i Fyrås med 9 barn. 1777-10-16 ville änkan Karin Svensdotter i Storbränna anta sin måg Erik Tallqvist som åbo på hennes hemman i Storbränna om 1 och 2/3 tunnland under Fyrås 2, Hammerdal. En syn på hemmanet visade att det inte tålde en klyvning, (Dmb vt 1778, sid 119). 1780-01-18 överlät Olof Andersson ett torp i Skallgård, Fyrås 7, till brodern dragon Erik Tallkvist, (Lfr). Överlåtelsen är utförligt behandlad, och den innebar ett nybygge av ett torp på Olof Andersson hemman i Skallgård, (Dmb vt 1780, sid 364). Erik Tallqvist stämde sin broder Olof Andersson om sin innestående jordelösen om 7 riksdaler 16 skilling. Rätten dömde att Olof skulle betala skulden, (Dmb ht 1786, sid 96). Några av de nio barnen:
* Karin Eriksdotter, 1777-1869, gift med Per Andersson, familj 294 i Solberg 2.
* Anna Eriksdotter, 1779-1859, gift med Hans Persson Blom, 1787-1866, i familj 867 i nybygget Raftkälen.
* Lisbet Eriksdotter, 1787-1859, gift 1817-11-09 med fältjägaren och torparen Lars Persson Flor, 1782-1864, i Åsen, Hammerdal, (Systern Marget Eriksdotter bouppteckning, FII:4, 1820-1824, sid 559). Korpral Olof Åslund, dragonerna Lars Flor, Anders Frisk, Sven Högstedt samt drängen Anders Jonsson i Ede blev dömda att vardera böta 3 riksdaler 16 skilling för att de hade spelat kort utan så kallad bevillningsavgift, (Dmb vt 1805, sid 429).
* Kerstin Eriksdotter, 1790-1874, gift 1835 med Jonas Täng, familj 487 i Håxås 1.
* Anders Eriksson Färd, 1793-1865, soldat 1811-1821, torpare i Fyrås, tingsprofoss och torpare i Lorås, Hammerdal, gift 2 gånger med 8 barn. Bomärke för Anders Färd, (Dmb vt 1828, sid 214b). Bouppteckning F II/11, 1860-1869.
* Per Eriksson Grip, 1799-1869, gift 1821-03-04 med Carolina Genbergsson, 1792-1847, från Skarpås, och omgift 1848-11-19 med Lisbet Persdotter, 1806-1880, dragondotter Svärd från Korsmyrbränna, Häggenås, Z. Per Grip stod som fältjägare och torpare i Fyrås.
* Erik Eriksson Tallkvist, 1804-1869, gift hemmansägare i familj 212 i Fyrås 1.
* Sven Persson, 1760-1845, hemmansägare senast i Håxås 1, familj 300 i Storbränna, Fyrås.
* Anders Persson, 1763-1786, möjligen torpare i Fyrås, Hammerdal.
* Hans Persson, 1767-e 1787, bodde i Storbränna, Fyrås.
* Per Brännholm, 1769-1861, hemmansägare och nämndeman i Fyrås 4, familj 260.
__________________________
__________________________

Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
1731 Födelse 1731 Österåsen, Häggenås (Z) [1]
1757 Dottern Lisbet Persdotter föds 1757 Fyrås 5, Hammerdal (Z) [1]
1757 Fadern Anders Persson (Östberg) dör 1757 Österåsen, Häggenås (Z) [1]
1760 Sonen Sven Persson föds 1760 Storbränna 1, Fyrås, Hammerdal (Z) [1]
1771 Död 1771 Storbränna 1, Fyrås, Hammerdal (Z) [1]
Dokument

Björn Espell - Fyrås, Hammerdal
Källor

[1] Björn Espell (www.espell.se/hammerdal/fyras.html) Familj 299, 2017
<< Startsida


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1731 Födelse 1731-11-23 Häggenås, Österåsen Remgården, Z [1]
1733 Brodern VI:3 Olof ANDERSSON föds 1733 Häggenås, Österåsen Remgården, Z [2]
1754 Halvsystern Barbro ANDERSDOTTER dör 1754 Häggenås, Huse, Z [1]
1757 25 år Fadern VII:5 Anders PERSSON ÖSTBERG dör 1757-05-16 Häggenås, Österåsen, Z
1757 25 år Dottern Lisbet PERSDOTTER föds 1757-07-16 Hammerdal, Storbränna, Z [3]
1760 Sonen Sven PERSSON föds 1760
>1766 Brodern VI:3 Olof ANDERSSON dör efter 1766 [1]
1771 39 år Död 1771-04-10 Hammerdal, Storbränna, Z [1]

Källor

[1]Björn Espell
  
[2]Häggenås kyrkoarkiv (ÖLA/11064) A1 1
  
[3]Hammerdals kyrkoarkiv (ÖLA/11058) AI:4a